Regulamin Adventure 2020

Enduro Trails Adventure 2020

 

Idea: >>Trochę mniej ‘rejsingu’, znacznie więcej przygody<<

- nastawiamy się na przygodę i przyjemność z jazdy, wynik schodzi na drugi plan

- wycieczka w nieznane lub znane, schroniska, ogniska, trochę spontanu, itp., itd.

- generalnie mniej „napinki”, więcej luzu, no i powrót do korzeni…

 

Główne zasady (różnice w stosunku do wersji Race):

1. Trasa będzie niespodzianką, nie podamy jej do wiadomości do samego końca.

2. Element nawigacji/spostrzegawczości na odcinkach specjalnych (prawie bez taśm, głównie strzałki)

3. Forma wyścigu:

-  jedziemy sobie w grupach podzielonych ze względu na "stopień napięcia rejsingowej żyłki"  na Race/Hobby/Amator/E-bike (Uwaga: są to jedynie 'grupy startowe-wycieczkowe' a nie kategorie, w których będziecie klasyfikowani w zawodach - te opisane są niżej). 

- grupy wyruszają o ustalonym czasie z jednym z naszych instruktorów (tylko on zna trasę przejazdu). 

- każda grupa sama się organizuje co do kolejności startu na odcinkach mierzonych (pojedynczo w odstępach min. co 3, max co 20sek).

 

Regulamin Adventure 2020:

Uczestnictwo i opłaty

 • Aby uczestniczyć w imprezie Enduro Trails Adventure 2020 (30 sierpień, niedziela) należy: (A) Dokonać rejestracji online (B) uiścić opłatę startową przelewem (w przelewie należy wpisać imię i nazwisko osoby startującej oraz grupę, w której zawodnik pojedzie "Race/Hobby/Amator/E-bike) (C) zaakceptować wszystkie przepisy regulaminu (potwierdzając to na piśmie w biurze zawodów).
 • Opłaty: 150 PLN - zapisy do 26 sierpnia 2020 (do 18:00)
 • Zapisy: www.pomiaryczasu.pl
 • limit uczestników: 120 osób

Dane firmy: Ecoriders Sp.z o.o., Ul. Żywiecka 92/4, 43-300 Bielsko-Biala

Wyścig

 • Wyścig składa się z paru odcinków specjalnych (częsć z nich z pomiarem czasu) oraz z odpowiedniej ilości odcinków dojazdowych (bez pomiaru czasu)Przeciętna długość całej pętli wyścigu (wszystkich odcinków razem) wynosi 25-45 kilometrów z różnicą wzniesień około 1200-1800 metrów.
 • Odcinki specjalne (tzw. „OS-y”) powinny być w przeważającym stopniu zjazdowe (maksymalnie do 15% podjazdów), zorientowane na sprawdzenie umiejętności technicznych zawodników (zwykle są to najprzyjemniejsze do jazdy, wąskie ścieżki najeżone technicznymi elementami, takim jak: korzenie, skałki, ścianki, hopki, uskoki itp). Ich średnia długość i czas pokonania mogą się różnić znacznie, zwykle trwają od 2 do 15 minut. Całkowity czas wszystkich odcinków specjalnych podczas wyścigu powinien wynosić około 20 minut dla najszybszego zawodnika. Zawodnicy startują na odcinkach specjalnych indywidualnie, w odstępach co 3-20 sekund.
 • Odcinki dojazdowe to głównie drogi podjazdowe, które zawodnicy pokonują wraz ze swoją grupą z przewodnikiem (tempo umiarkowane). W niektórych przypadkach mechaniczny sposób pokonywania odcinków dojazdowych może być dopuszczony (np. za pomocą wyciągu).
 • Klasyfikacja wyścigu zostanie ustalona na jeden z dwóch sposobów (albo/albo): 1. Czasowo: poprzez dodanie czasów uzyskanych we wszystkich odcinkach specjalnych (zawodnik z najkrótszym sumarycznym czasem wygrywa zawody) 2. Punktowo: poprzez dodanie punków za miejsce uzyskane na wybranych odcinkach specjalnych: 1msc-1pkt, 2msc=2pkt, 3msc=3pkt itd (zawodnik z mniejszą ilością punktów wygrywa, przy identycznej ilości decyduje bezpośrednie starcie zawodników na wybranym odcinku lub przyznawane są miejsca ex-aequo). Decyzję o tym, który sposób wybierzemy podejmiemy w zależności od tego, czy wszystkie grupy pojadą te same odcinki, czy też będą różnice w tej kwesti. 
 • Kolejność startu zostanie ustalona indywidualnie wewnątrz każdej grupy decyzją jej członków lub organizatora w sytuacji spornej (przypisanie do danej grupy odbędzie się według kolejności zgłoszeń lub losowo)~


Trasa:

 • Trasa wyścigu zawiera najlepsze, wymagające technicznie trasy w regionie
 • Oznaczenia na odcinkach specjalnych: (A) Czerwone strzałki na białym tle (zawodnik musi podążać za wszystkimi czerwonymi strzałkami) (B) Trzy wykrzykniki na białym tle (umieszczane będą zaraz przed niebezpiecznymi sekcjami lub elementami na trasie) (C) Taśmy (umieszczane po jednej lub po obu stronach trasy)
 • Przepisy na odcinkach specjalnych: (A) Tylko jeden zawodnik, na krótko przed swoim czasem startu, może przebywać w strefie startu(B) Nie można startować przed komendą startera (C)  Można startować stojąc obiema stopami na pedałach (D) Jeśli dwa kawałki taśmy umieszczone są po obu stronach trasy, zawodnik musi wjechać pomiędzy nie, jeśli czerwona strzałka oznacza trasę, zawodnik musi znaleźć się na ścieżce w bezpośredniej bliskości strzałki. (E) Jeśli zawodnik zostanie złapany przez innego szybszego zawodnika, zobowiązany jest ustąpić mu pierwszeństwa możliwie jak najszybciej (F) Jeśli zawodnik przewróci się na trasie, powinien opuścić ją jak najszybciej (G) Ponowny start na odcinku specjalnym nie jest możliwy w żadnym wypadku poza udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanemu (I) Jeśli zawodnik napotka rannego lub nieprzytomnego zawodnika na trasie zobowiązany jest wezwać pomoc (tel. do obsługi medycznej +48 533 33 44 22, tel do GOPR +48 601 100 300), pozostać przy poszkodowanym i/lub udzielić mu pierwszej pomocy
 • Przepisy na odcinkach dojazdowych: (A) Podczas wyścigu nie można używać żadnych środków transportu innych niż własny rower lub nogi (chyba, że organizator wskaże dozwolony środek). (B) Zawodnicy nie mogą wypychać rowerów trasą odcinków specjalnych. (C) Na drogach publicznych zawodnik musi stosować się do przepisów ruchu drogowego. (D) Na szlakach turystycznych lub ścieżkach pieszych zawodnik musi mieć wzgląd na pieszych
 • Podczas wyścigu zawodnik musi być samowystarczalny. Zachęca się zawodników do wzajemnej pomocy na trasie, jednak zawodnik korzystający z zewnętrznej pomocy od nie-zawodnika, bez wcześniejszej zgody organizatora, zostanie zdyskwalifikowany. Obejmuje to m.in. podwożenie na trasie, noszenie pożywienia, picia lub ubrań, czy też dokonywanie napraw sprzętu. Wszystkie te czynności zawodnik musi robić sam lub przy pomocy innych zawodników.

Kategorie i punkty

W zawodach „Enduro Trails Adventure” występują następujące kategorie:

 • W15+: Kobiety w wieku 15 lat i więcej  (urodzone w 2003 roku lub wcześniej)
 • M15-20: Mężczyźni w wieku 15-20 lat (urodzeni pomiędzy latami 1998 i 2003)
 • M21-39: Mężczyźni w wieku 21-39 lat (urodzeni pomiędzy latami 1979-1997)
 • M40+: Mężczyźni w wieku 40 lat i więcej (urodzeni w 1978 roku lub wcześniej)
 • EB-M: Mężczyźni startujący na rowerach elektrycznych
 • EB-W: Kobiety startujące na rowerach elektrycznych
 • „Team” musi się składać z co najmniej dwóch zawodników z różnych kategorii.

Zawodnicy niepełnoletni (jednak nie młodsi niż 15 lat), mogą uczestniczyć w wyścigu wyłącznie po okazaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego

Inne:

 • Wymagania sprzętowe: (A)Podczas wyścigu można używać jednego roweru w którym nie można wymieniać: ramy, kół, amortyzatorów (B) Podczas wyścigu zawodnik musi mieć ubrany kask zawsze, gdy porusza się na rowerze (C) Zaleca się aby wszyscy zawodnicy posiadali podczas wyścigu: dodatkowe ochraniacze, plecak, koc ratunkowy NRC, apteczkę, zestaw naprawczy lub zapasową dętkę, multi-tool’a, mapę trasy, jedzenie i picie, ochronę oczu (okulary lub gogle), ratunkowe numery telefonów (patrz wyżej), gwizdek.
 • Nie wolno wypychać rowerów trasą odcinka specjalnego
 • Jeśli podczas zawodów zawodnik napotka rannego lub nieprzytomnego zawodnika na trasie zobowiązany jest wezwać pomoc (tel. do obsługi medycznej +48 533 33 44 22, tel do GOPR +48 601 100 300), pozostać przy poszkodowanym i/lub udzielić mu pierwszej pomocy
 • Ochrona środowiska: Wyścigi Enduro często pozwalają zawodnikom na kontakt z dziką i piękną górską przyrodą. Bardzo istotne jest aby wszyscy zawodnicy szanowali swoje naturalne środowisko oraz byli także świadomi swojego oddziaływania na lokalną infrastrukturę i społeczność rowerową. Poniższe zasady mają za zadanie chronić nasze naturalne ścieżkowe środowisko: (A) Nie wolno używać „zrywek” do gogli! (B) Nie wolno pozostawiać po sobie żadnych śmieci (opakowań po jedzeniu, napojach itp.)!  (C) Nie wolno ukrywać lub pozostawiać na trasie odzieży lub sprzętu (cały potrzebny ekwipunek należy mieć przy sobie)! (D) Nie wolno ukrywać na trasie pożywienia (może to niekożystnie wpłynąć na zachowania dzikich zwierząt) (E) Nie wolno przebudowywać czy poprawiać żadnych elementów tras (można usunąć z nich lub zbierać jedynie luźne kamienie, leżące gałęzie lub śmieci)  (F) Każdy zawodnik którego działania uznane zostaną za wyrządzające szkodę środowisku zostanie ukarany karą czasową lub dyskwalifikacją!
 • Unikamy kar i protestów, jednak w wyjątkowych sytuacjach decyzje w tych sprawach podejmie organizator (przyjmie lub odrzuci protest lub nałoży karę)
 • Organizator zawodów ma prawo do interpretacji przepisów lub ich zmiany w wyjątkowych sytuacjach
 • Po zarejestrowaniu się zawodnik musi zaakceptować wszystkie powyższe przepisy i potwierdzić to na papierze (podpisując się na liście w Biurze Zawodów).
 • Zawodnik musi zaakceptować również następującą klauzulę:

“Organizator zawodów Enduro Trails oraz wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników zawodów Enduro Trails za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach Enduro Trails. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie poniesione lub/i wyrządzone szkody. Poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej do zawodów Enduro Trails zawodnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora Enduro Trails lub od jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami Enduro Trails. Poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej do zawodów Enduro Trails przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku z moim udziałem (lub z udziałem mojego dziecka lub podopiecznego) nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora Enduro Trails oraz osób z nim współpracujących tj. sponsorów i partnerów. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu Enduro Trails. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo (lub uczestnictwo mojego dziecka lub podopiecznego) w w/w zawodach. Mój stan zdrowia (lub stan zdrowia mojego dziecka lub podopiecznego) pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z regulaminem, formułą i trasą zawodów Enduro Trails. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach Enduro Trails. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. W czasie zawodów nie będę pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.

Niniejszym podpisem wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone w czasie oraz terytorialnie, wykorzystywanie mojego wizerunku (lub wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego), za pomocą zdjęć, nagrań video, wywiadów lub artykułów związanych z imprezą, przez organizatora zawodów Enduro Trails oraz przez wszystkie osoby z nim współpracujące (np. przez sponsorów, fotografów, partnerów itp.), w celupromowania marek organizatora lub marek parterów i sponsorów i z tego tytułu nie będę w przyszłości rościł żadnych praw majątkowych.

Swoim podpisem zapewniam także, iż zapoznałem się z wszystkimi zapisami regulaminu zawodów i wypełniłem listę zgłoszeniową kompletnie oraz zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). “

Kopiowanie, powielanie i udostępnianie niniejszego regulaminu osobą trzecim bez zgody autora jest chronione prawem na mocy Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.