Regulamin Mistrzostw Polski Garmin Enduro Trails 2022

Regulamin Mistrzostw Polski 'Garmin Enduro Trails' (EWS qualifier)

Bielsko-Biała-Szczyrk 26-27 sierpnia

 

1. Cele zawodów

 • Popularyzacja kolarstwa górskiego jako szeroko dostępnej formy turystyki górskiej oraz enduro jako atrakcyjnej dyscypliny sportowej

 • Promocja regionu poprzez pokazanie, że kolarstwo górskie jest ważnym produktem turystycznym

 • Wspieranie aktywności prowadzących do rozwoju nowoczesnej, przyjaznej środowisku górskiej infrastruktury rowerowej, szczególnie górskich ścieżek, tzw. singletracków.

 • Promocja aktywnego stylu życia, sportu, zdrowia i racjonalnej ochrony środowiska oraz wszelkich marek i firm wspierających takie idee

 • Zdobycie przez zawodniczki i zawodników punktów w klasyfikacji EWS (Enduro World Series, międzynarodowy cykl zawodów enduro)

2. Informacje podstawowe

 • Miejsce i czas zawodów: Bielsko-Biała-Szczyrk, (26-27 Sierpnia, 2022 roku).

 • Biuro Zawodów: Centrum ścieżek Enduro Trails na Błoniach, Bielsko-Biała ul. Modra.

 • Organizator Zawodów: Eco Riders Sp. z o.o. Wyzwolenia 252A, 43-365 Wilkowice; tel. 697571221; e-mail: info@endurotrails.pl; www.endurotrails.pl

 • Dyrektor Zawodów: Paweł Zyzański telefon 504897269

 • Sędzia Główny (PZKol/UCI): Władysław Buchta

 • Ogólny harmonogram:

24.08.2022 (środa)

21:00 (ok.) - publikacja tras zawodów na stronie www.endurotrails.pl oraz podanie

decyzji czy będzie rozegrany ProStage czy Prolog

25.08.2022 (czwartek)

10:00 - 19:00 - trening

10:00 - 19:00 - biuro zawodów

26.08.2022 (piątek)

8:00 - 16:00 - trening

9:00 - 19:00 - biuro zawodów

9:00 - 15:00 - weryfikacja i wydawanie numerów startowych zawodników startujących w Prostage (w tym zawodników z licencjami)

9:00 - 19:00 - weryfikacja i wydawanie numerów startowych zawodników hobby

16:00 - 18:45 - ProStage lub Prolog

27.08.2022 (sobota)

7:45 - uroczyste rozpoczęcie Mistrzostw Polski, wciągnięcie flagi, hymn

8:00 - Główny Wyścig – wg harmonogramu podanego 24.08.2022

17:00 - zakończenie przejazdów Odcinków Specjalnych

18:30 - dekoracja oraz uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski

21:00 - Afterparty

22:00 - dekoracja Teamów

 

3. Zgłoszenia i opłaty

 • Aby uczestniczyć w Mistrzostwach Polski Garmin Enduro Trails 2022 (EWS Qualifier), należy: (A) Dokonać rejestracji online (https://endurotrails.pl/zawody-1/o-zawodach) nie później niż do 24 sierpnia (środa) (B) uiścić opłatę startową przelewem (dane niżej). (C) zaakceptować wszystkie przepisy regulaminu (co trzeba potwierdzić na piśmie w biurze zawodów, UWAGI: każdy zawodnik zobowiązany jest okazać dowód tożsamości lub inny dokument, zaś zawodnicy licencjonowani mają także obowiązek okazania licencji (niepełnoletni z licencjami także ważnych badań lekarskich!)

 • Opłaty: 200 PLN (płatne do 17 Sierpnia  2022), 280 (płatne od 18 do 24 sierpnia 2022)

 • Numer konta: 11 1140 2004 0000 3502 7895 0095 (W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko startującego!)

 • Dane Firmy: Ecoriders Sp. z o.o., Adres: Wyzwolenia 252A, 43-365 Wilkowice

 • Limit Startujących: 250 (o pierwszeństwie decyduje wniesienie opłaty!)

 

4. Kategorie zawodników

Kategorie w zawodach Enduro Trails 2022:

 • (K) Kobiety „Pro” (urodzone w roku 2005 lub wcześniej, czyli od 17 roku życia)

 • (K U21) Kobiety poniżej 21 roku życia (urodzone w latach 2002-2005, czyli wieku 17-20 lat)

 • (K M1) Kobiety Masters 35-44 (urodzone w latach1978-87)

 • (K M2) Kobiety Masters 45+ (urodzone w roku 1977 lub wcześniej)

 

 • (M) Mężczyźni „Pro” (urodzeni 2005 lub wcześniej, czyli od 17 roku życia)

 • (M U21) Mężczyżni poniżej 21 roku życia (urodzeni w latach 2002-2005, czyli w wieku 17-20 lat)

 • (M M1) Mężczyźni Masters 35-44 (urodzeni w latach1978-87)

 • (M M2) Mężczyźni Masters 45+ (urodzeni w roku 1977 lub wcześniej)

 

 • E-Bike Kobiety (urodzone 2005 lub wcześniej, czyli od 17 roku życia)

 • E-Bike Mężczyźni (urodzeni 2005 lub wcześniej, czyli od 17 roku życia)

 

 • Hobby Kobiety (urodzone 2007 lub wcześniej, czyli od 15 roku życia)

 • Hobby Mężczyźni (urodzeni 2007 lub wcześniej, czyli od 15 roku życia)

 

Kategorie Mistrzostw Polski Enduro 2022 (zawodnicy z licencją PZKol):

 • (K) Kobiety „Pro” (urodzone w 2005 lub wcześniej) Licencje PZKol: Elita, U23, Masters, Junior

 • (K15-21) Kobiety urodzone 2002-2007, Licencje PZKol: U23, Junior, Junior młodszy

 • (K M1) Kobiety Masters 35-44 (urodzone w latach1978-87) Licencje PZKol: Masters

 • (K M2) Kobiety Masters 45+ (urodzone w roku 1977 lub wcześniej) Licencje PZKol: Masters

 

 • (M) Mężczyźni „Pro” (urodzeni 2005 lub wcześniej) Licencje PZKol: Elita, U23, Masters, Junior

 • (M 15-21) Mężczyźni urodzeni w latach 2002-2007, Licencje PZKol: U23, Junior, Junior młodszy

 • (M M1) Mężczyźni Masters 35-44 (urodzeni w latach1978-87) Licencje PZKol: Masters

 • (M M2) Mężczyźni Masters 45+ (urodzeni w roku 1977 lub wcześniej) Licencje PZKol: Masters

 

 • E-Bike Kobiety (urodzone 2005 lub wcześniej, czyli od 17 roku życia) Licencje PZKol: E-bike

 • E-Bike Mężczyźni (urodzeni 2005 lub wcześniej, czyli od 17 roku życia) Licencje PZKol: E-bike

 

Kategorie Enduro World Series (trzeba mieć licencję EWS):

 • (K) Kobiety (urodzone w roku 2005 lub wcześniej, czyli od 17 roku życia)

 • (K U21) Kobiety poniżej 21 roku życia (urodzone w latach 2002-2005, czyli wieku 17-20 lat)

 • (K M1) Kobiety Masters 35+ (urodzone w roku 1987 lub wcześniej)

 

 • (M) Mężczyźni (urodzeni 2005 lub wcześniej, czyli od 17 roku życia)

 • (M U21) Mężczyżni poniżej 21 roku życia (urodzeni w latach 2002-2005, czyli w wieku 17-20 lat)

 • (M M1) Mężczyźni Masters 35+ (urodzeni w 1987 lub wcześniej)

 

UWAGI:

 • Przeprowadzone zostaną odrębne dekoracje zwycięzców kategorii w zawodach Enduro Trails (wszyscy zawodnicy) oraz w Mistrzostwach Polski (tylko zawodnicy z licencjami PZKol). Prowadzona będzie także klasyfikacja zawodników zbierających punkty EWS (tylko zawodnicy z licencjami EWS).

 • Klasyfikacja w kategorii Masters 45+ zostanie przeprowadzana przy uczestnictwie minimum 4 osób w tym wieku (zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn), przy mniejszej ilości osoby te zostaną zaliczone do kategorii 35+.

 • Kategoria kobiet i mężczyzn „Pro” zarezerwowana jest dla najszybszych zawodników powyżej 17 roku życia (czyli urodzonych w roku 2005 lub wcześniej). O starcie w tej kategorii zdecydować więc może indywidualnie (podczas rejestracji online) osoba w wieku 35+, 45+ lub poniżej 21 lat.

 • Zawodnicy niepełnoletni (jednak nie młodsi niż 15 lat) mogą uczestniczyć w wyścigu wyłącznie po okazaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnej zgody i dokumentów tożsamości. Przy czym: urodzeni w latach 2006-2007 (15-16 latkowie) bez licencji PZKol muszę wybrać kategorię Hobby, natomiast urodzeni w latach 2006-2007 (15-16 latkowie) posiadający licencję PZKol oraz urodzeni w roku 2005 (17 latkowie) mogą wybrać jedną z trzech kategori, tj. Hobby, U21 lub Pro .

 • Punkty EWS otrzymują jedynie zawodnicy posiadający aktywne członkostwo EWS, dostępne tu: https://portal.enduroworldseries.com/ (User Navigation > My Membership). W EWS brak jest kategori 45+ mężczyzn i kobiet (jest tylko kat. 35+), dlatego punkty EWS będą przyznawane po połączeniu kategorii M1 35-44 oraz M2 45+.

 • Do klasyfikacji w Mistrzostwach Polski Enduro wymagana jest licencja PZKol, dostępna tu: https://www.pzkol.pl/8,licencje-kolarskie.html

 • Dana osoba może wybrać tylko jedną z opisanych wyżej kategorii

 • Dla zwycięzców kategorii zawodów Enduro Trails przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy (do 6 miejsca włącznie) oraz puchary (do 3-miejsca włacznie). Dla zawodników z licencjami PZKol klasyfikowanych w Mistrzostwach Polski przewidziane są medale (do 3 miejsca) oraz koszulki mistrzowskie (dla zwycięzców). Zawodnicy Ci mają obowiązek stawienia się do dekoracji.

 

4. Struktura i forma wyścigu

 • Wyścig składa się z 3-6 odcinków specjalnych (z pomiarem czasu) oraz z odpowiedniej ilości odcinków dojazdowych (bez pomiaru czasu). Dzień przed głównym wyścigiem zostanie rozegrany pojedynczy odcinek specjalny w formie prologu lub tzw. Prostage. Przeciętna długość całej pętli wyścigu (wszystkich odcinków wraz z dojazdami) wynosi 30-45 kilometrów z różnicą wzniesień około 1200-1800 metrów.

 • Dwa dni przed wyścigiem (tj. w środę 24 sierpnia około godziny 21) podany zostanie komunikat z dokładnym harmonogramem czasowym zawodów. W harmonogramie określona zostanie także ilość i jakość odcinków specjalnych wraz z załączoną mapą i plikem GPS (format gpx).

 • Odcinki specjalne (tzw. „OS-y”) są w przeważającym stopniu zjazdowe (podjazdy stanowić mogą maksymalnie maksymalnie 10%), zorientowane na sprawdzenie umiejętności technicznych zawodników (zwykle są to najprzyjemniejsze do jazdy, wąskie ścieżki najeżone technicznymi elementami, takim jak: korzenie, skałki, ścianki, hopki, uskoki itp). Ich średnia długość i czas pokonania mogą się różnić znacznie, zwykle trwają od kilku do nawet kilkunastu minut. Całkowity czas wszystkich odcinków specjalnych podczas wyścigu wynosi nie mniej niż 20 minut dla najszybszego zawodnika. Zawodnicy startują na prologu, odcinku ProStage oraz na odcinkach specjalnych indywidualnie, w odstępach co 15-45 sekund.

 • Odcinki dojazdowe to głównie szersze drogi leśne i publiczne, limit czasu na ich pokonanie jest określony czasami startów lub czasem otwarcia kolejnych odcinków specjalnych. W określonych sytuacjach organizator może dopuścić pokonywanie odcinków dojazdowych za pomocą wyciągu.

 • Prolog to pojedynczy, krótki (trwa około minuty) odcinek zjazdowy, rozgrywany przed głównym wyścigiem. Zawodnicy startują w prologu indywidualnie, w odstępach co 15-30 sekund, w kolejności ustalonej przez organizatora. Wyniki prologu są podstawą do ustalenia kolejności startowej na odcinkach specjalnych. Prolog nie jest obowiązkowy, jednak niestartujący otrzymają czas uzyskany w prologu przez ostatniego zawodnika, który go ukończył bez usterki, powiększony o jedną sekundę (decyzję w tej kwestii podejmie sędzia główny w porozumieniu z organizatorem) oraz będą startowali na odcinkach specjalnych w kolejności losowej. Czas prologu może nie być zaliczany do czasu końcowego (decyzję podejmuje organizator i obwieszcza ją wraz z publikacją trasy zawodów).

 • ProStage to pojedynczy, trudny technicznie odcinek zjazdowy, rozgrywany dzień przed głównym wyścigiem. Zawodnicy startują w nim indywidualnie, w odstępach co 30-45 sekund, w kolejności ustalonej przez organizatora (w taki sposób by zminimalizować wyprzedzanie na trasie). Wyniki Pro Stage są podstawą do ustalenia kolejności startowej na odcinkach specjalnych w głównym wyścigu. Uczestnictwo w ProStageu jest obowiązkowe dla wszystkich kategorii oprócz Hobby!

 • PowerStage to pojedynczy, trudny technicznie odcinek podjazdowy lub z elementami podjazdu przeznaczony tylko dla kategorii E-bike.

 • Klasyfikacja wyścigu we wszystkich kategoriach poza Hobby oraz E-bike zostanie ustalona poprzez zsumowanie czasów uzyskanych w prologu (jeśli jest zaliczany do czasu zawodów), odcinku ProStage i wszystkich odcinkach specjalnych. Wygrywa osoba z najkrótszym sumarycznym czasem.

 • Klasyfikacja w kategorii Hobby zostanie ustalona poprzez zsumowanie czasów uzyskanych w prologu (jeśli jest zaliczany do czasu zawodów) oraz wybranych lub odpowiednio zmodyfikowanych przez organizatora odcinkach specjalnych (celem jest eliminacja wszystkich ekstremalnie trudnych odcinków lub sekcji). Wygrywa osoba z najkrótszym sumarycznym czasem.

 • Klasyfikacja w kategorii E-bike zostanie ustalona poprzez zsumowanie czasów uzyskanych w prologu (jeśli jest zaliczany do czasu zawodów), odcinku ProStage, odcinkach specjalnych oraz w odcinku PowerStage. Wygrywa osoba z najkrótszym sumarycznym czasem.

 • Lista startowa do głównego wyścigu będzie przedstawiona parę godzin po zakończeniu odcinka ProStage lub prologu. Kolejność startu zawodników zostanie ustalona przez organizatora na podstawie uzyskanych wyników w taki sposób, by zminimalizować wyprzedzanie na trasie. Zawodnicy ustawiani będą w odwrotnej kolejności do zajętych miejsc w prologu albo ProStage.

 • Indywidualny czas startu zawodników zostanie określony przez organizatora i dotyczyć będzie jedynie czasu wyjazdu z miasteczka zawodów (przejazd pod bramą startową jest obowiązkowy!) oraz czasu startu na pierwszym odcinku specjalnym. Na kolejnych odcinkach zostaną określone jedynie przedziały czasowe dla danej kategorii.

 • Organizator może podjąć decyzję o wyznaczenia kolejności lub czasu startu dla 10 najszybszych kobiet i 30 mężczyzn na każdym odcinku specjalnym (tak aby najszybsi zawodnicy zawsze jechali razem, oddzieleni kilkuminutową przerwą).

 • Zawodnicy nie muszą startować w kolejności z pierwszego odcinka specjalnego na kolejnych odcinkach, jednak startujący poza kolejnością mogą być wypuszczani przez startera w krótszych odstępach czasowych.

 • Oznaczenia na odcinkach specjalnych: (A) Czerwone strzałki na białym tle (zawodnik musi podążać za wszystkimi czerwonymi strzałkami) (B) Trzy wykrzykniki na białym tle (umieszczane będą zaraz przed niebezpiecznymi sekcjami lub elementami na trasie) (C) Taśmy (umieszczane po jednej lub po obu stronach trasy)

 • Oznaczenia na dojazdach: zielone strzałki na białym tle (umieszczane w kluczowych miejscach dojazdów).

 • Przepisy na odcinkach specjalnych: (A) Tylko jeden zawodnik, na krótko przed swoim czasem startu, może przebywać w strefie startu (starter oznaczy lub wskaże tę strefę). (B) Nie można startować przed komendą startera (za wczesne wystartowanie będzie karane) (C) Zawodnicy spóźnieni na swój indywidualny czas startu na danym odcinku specjalnym mogą zostać ukarani minutą kary czasowej i będą mogli wystartować w pierwszej przerwie pomiędzy zawodnikami (po każdych 10 lub 20 zawodnikach zaplanowana będzie minutowa przerwa). (D) Można startować stojąc obiema stopami na pedałach, ale tylko z miejsca wskazanego przez startera (E) Jeśli dwa kawałki taśmy umieszczone są po obu stronach trasy, zawodnik musi wjechać pomiędzy nie, jeśli czerwona strzałka oznacza trasę, zawodnik musi znaleźć się na ścieżce w bezpośredniej bliskości strzałki. Omijanie lub przejazd po złej stronie trasy wyznaczonej za pomocą taśm lub strzałek zostanie uznane za skracanie (kara za skracanie to dyskwalifikacja!) (F) Jeśli zawodnik zostanie dogoniony przez innego szybszego zawodnika, zobowiązany jest ustąpić mu pierwszeństwa możliwie jak najszybciej (G) Jeśli zawodnik przewróci się na trasie, powinien opuścić ją jak najszybciej (H) Ponowny start zawodnika na danym odcinku specjalnym nie jest możliwy w żadnym innym wypadku niż udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu (przypadki takie będą jednak analizowane przez organizatora) (I) Jeśli zawodnik napotka rannego lub nieprzytomnego zawodnika na trasie zobowiązany jest wezwać pomoc (tel. do obsługi medycznej +48 533 33 44 22, tel do GOPR +48 601 100 300), pozostać przy poszkodowanym i/lub udzielić mu pierwszej pomocy.

 • Przepisy na odcinkach dojazdowych: (A) Podczas wyścigu nie można używać żadnych środków transportu innych niż własny rower lub nogi (chyba, że organizator wskaże dozwolony środek np. wyciąg). (B) Zawodnicy nie mogą wypychać rowerów trasą odcinków specjalnych, ani podczas zawodów ani podczas treningów!. (C) Na drogach publicznych zawodnik musi stosować się do przepisów ruchu drogowego. (D) Na szlakach turystycznych lub ścieżkach pieszych zawodnik musi mieć wzgląd na pieszych.

 • Podczas wyścigu zawodnik musi być samowystarczalny. Zachęca się zawodników do wzajemnej pomocy na trasie, jednak zawodnik korzystający z zewnętrznej pomocy od nie-zawodnika, bez wcześniejszej zgody organizatora, zostanie zdyskwalifikowany. Obejmuje to m.in. podwożenie na trasie, noszenie pożywienia, picia lub ubrań, czy też dokonywanie napraw sprzętu. Wszystkie te czynności zawodnik musi wykonywać sam lub przy pomocy innych zawodników.

 

5. Klasyfikacja Teamów

 • „Team” musi się składać z co najmniej dwóch różnych zawodników z dowolnej kategorii (dotyczy to także kategorii E-bike oraz Hobby!!). Wyniki teamów w zawodach Enduro Trails będą obliczane na podstawie punktów uzyskanych przez czterech najlepszych zawodników z dowolnej kategorii, zgodnie tabelą punktową przedstawioną poniżej:

Zajęte miejsce

Kategoria: PRO

Kategorie: U21, M1, M2, E-bike, Hobby

1

500

400

2

420

340

3

360

300

4

320

280

5

290

260

6

270

240

7

250

220

8

240

200

9

230

180

10

220

160

11

210

150

12

200

140

13

190

120

14

180

110

15

170

100

16

165

90

17

160

80

18

155

70

19

150

65

20

145

60

21

140

55

22

136

50

23

134

45

24

132

40

25

130

35

26

128

30

27

126

28

28

124

26

29

122

24

30

120

22

31

119

20

32-n

Każde miejsce niżej jeden punkt mniej

Każde miejsce niżej jeden punkt mniej

n

n ≥ 150 Bez punktów

n ≥ 51 Bez punktów

 

5. Wymagania sprzętowe:

 • Podczas wyścigu można używać jednego roweru, w którym nie można wymieniać: ramy, kół i amortyzatorów (podczas wyścigu, naprawy i wymiana pozostałych elementów może być dokonywana jedynie samodzielnie lub z pomocą innych zawodników). Wskazane części zostaną oznaczone przez organizatora za pomocą naklejek przed startem Prologu lub odcinka Prostage.

 • W przypadku rowerów E-bike zawodnik nie może również zmieniać fabrycznego oprogramowania roweru (w szczególności chodzi o blokadę wspomagania do prędkości 25 km/h), ani podpinać tzw. speedboxów. Startować można wyłącznie na rowerach dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych zgodnie z obowiązującym prawem (silnik wspomaga z maksymalną mocą 250W wyłącznie podczas pedałowania do prędkości 25km/h). Dopuszcza się wymianę i/lub ładowanie baterii.

UWAGA: Organizator może przeprowadzić kontrolę wybranych rowerów elektrycznych pod względem ich ewentualnych modyfikacji, zawodnik zobowiązany jest dobrowolnie oddać rower do kontroli (w przeciwnym razie zostanie zdyskwalifikowany)

 • Podczas wyścigu zawodnik musi mieć ubrany kask jadąc na rowerze zarówno na odcinkach specjalnych jak i dojazdowych (kask można zdjąć wyłącznie podczas prowadzenia roweru!!). Przypadki udokumentowanej jazdy bez kasku będą karane (karą czasową 5 minut !! ).

 • Zaleca się aby wszyscy zawodnicy posiadali podczas wyścigu: kask integralny (tzw. „fullface”), ochraniacze kolan i łokci, ochraniacz kręgosłupa (tzw. „żółw”), pojemnik (np. plecak lub nerka) a w nim: naładowany telefon, koc ratunkowy NRC, apteczka, zestaw naprawczy lub zapasowa dętka, multi-tool, mapa trasy, jedzenie i picie, ochronę oczu (okulary lub gogle).

6. Treningi

 • Podczas treningów (po ujawnieniu harmonogramu i mapy zawodów w środę wieczorem) transport zawodników pomiędzy odcinkami specjalnymi prywatnymi lub teamowymi samochodami musi przebiegać wyłącznie po otwartych drogach publicznych. Łamanie tego przepisu wiąże się z dyskwalifikacją!

 • W komunikacie może zostać określona kolejność i czas dopuszczenia danego odcinka specjalnego do treningu

 • Tylko trasa dopuszczonego do treningów odcinka specjalnego zostanie w pełni oznaczona do zawodów

 • Należy bezwzględnie przestrzegać wyznaczonego czasu treningów na danym odcinku specjalnym (trening w innym czasie wiąże się z karą czasową)

 • Nie wolno wypychać rowerów trasą odcinka specjalnego zarówno podczas treningów (po ujawnieniu mapy zawodów), jak i podczas zawodów.

 • Jeśli podczas treningów zawodnik napotka rannego lub nieprzytomnego zawodnika na trasie zobowiązany jest wezwać pomoc (nr telefonu do obsługi medycznej +48 533 33 44 22, do GOPR +48 601 100 300), pozostać przy poszkodowanym i/lub udzielić mu pierwszej pomocy

7. Ochrona Przyrody

Wyścigi Enduro często pozwalają zawodnikom na kontakt z dziką, górską przyrodą oraz jazdę po najlepszych singletrackach w rejonie. Bardzo istotne jest dlatego, aby zawodnicy szanowali przyrodę i minimalizowali swoje oddziaływanie na nią. Dotyczy to także szacunku do lokalnej infrastruktury i społeczności rowerowej. Poniższe zasady mają za zadanie chronić nasze ścieżkowe środowisko naturalne:

 • Nie wolno pozostawiać po sobie żadnych śmieci (zużytych części rowerowych, zrywek od gogli, opakowań po jedzeniu, napojach itp.).

 • Nie wolno ukrywać lub pozostawiać na trasie odzieży lub sprzętu (cały potrzebny ekwipunek należy mieć przy sobie)

 • Nie wolno ukrywać na trasie pożywienia (może to niekorzystnie wpłynąć na zachowania dzikich zwierząt)

 • Nie wolno przebudowywać czy poprawiać żadnych elementów tras zawodów (również podczas oficjalnych treningów)

 • Każdy zawodnik, którego działania uznane zostaną za wyrządzające szkodę środowisku lub infrastrukturze rowerowej zostanie ukarany karą czasową lub dyskwalifikacją!

8. Kary i protesty

 • Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany lub ukarany karą czasową (od 30 sek. do 5min.) za każde złamanie przepisów. Złamanie przepisu musi zostać potwierdzone do 30 minut od ukończenia zawodów.

 • Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem zawodów Enduro Trails odpowiada za stosowanie przepisów i ma decydujący głos w tej sprawie.

 • Organizator może wyznaczyć w tym celu specjalnych „lotnych sędziów”, którzy będą składać raporty dotyczące łamania przepisów

 • Wszystkie protesty składane przez zawodników muszą być sformułowane w formie pisanej z dokładnym opisem sytuacji, czytelnym podpisem i własnymi danymi (dane zgodne z jakimkolwiek dokumentem). Można je składać do 30 minut od ukończenia zawodów (zamknięcie ostatniego OS-u). Za wniesienie protestu obowiązuje kaucja 300 zł, zwrotna jeśli składający ma rację (jeśli nie ma, kaucja nie jest zwracana).

 • Decyzje o karach i protestach podejmuje trzyosobowa komisja (sędzia główny, dyrektor wyścigu, desygnowany przedstawiciel zawodników)

9. Inne regulacje

 • Sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów Enduro Trails ma prawo do interpretacji przepisów

 • Najbliższy szpital: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Ul. Armi Krajowej 101.

 • Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli antydopingowej, zgodnie z regulacjami UCI oraz PZKol.

 • Po zarejestrowaniu się zawodnik musi zaakceptować wszystkie powyższe przepisy i potwierdzić to podpisem w Biurze Zawodów (okazując dokument tożsamości).

 • Zawodnik musi zaakceptować również następującą klauzulę:

Organizator zawodów Enduro Trails oraz wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników zawodów Enduro Trails za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach Enduro Trails. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie poniesione lub/i wyrządzone szkody. Poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej do zawodów Enduro Trails zawodnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora Enduro Trails lub od jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami Enduro Trails. Poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej do zawodów Enduro Trails przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku z moim udziałem (lub z udziałem mojego dziecka lub podopiecznego) nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora Enduro Trails oraz osób z nim współpracujących tj. sponsorów i partnerów. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu Enduro Trails. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo (lub uczestnictwo mojego dziecka lub podopiecznego) w w/w zawodach. Mój stan zdrowia (lub stan zdrowia mojego dziecka lub podopiecznego) pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z regulaminem, formułą i trasą zawodów Enduro Trails. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach Enduro Trails. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. W czasie zawodów nie będę pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.

Niniejszym podpisem wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone w czasie oraz terytorialnie, wykorzystywanie mojego wizerunku (lub wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego), za pomocą zdjęć, nagrań video, wywiadów lub artykułów związanych z imprezą, przez organizatora zawodów Enduro Trails oraz przez wszystkie osoby z nim współpracujące (np. przez sponsorów, fotografów, partnerów itp.), w celu promowania marek organizatora lub marek parterów i sponsorów i z tego tytułu nie będę w przyszłości rościł żadnych praw majątkowych.

Swoim podpisem zapewniam także, iż zapoznałem się z wszystkimi zapisami regulaminu zawodów i wypełniłem listę zgłoszeniową kompletnie oraz zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

Kopiowanie, powielanie i udostępnianie niniejszego regulaminu osobą trzecim bez zgody autora jest chronione prawem na mocy Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Dodatek: 

Nowości w 2022 roku

 • Kategorie zawodów dla kobiet i mężczyzn: Pro, U21, M1(35+), M2(45+), E-bike, Hobby. WAŻNE: kategorie 45+ rozgrywane przy minimum czterech osobach startujących.

 • Teamy: klasyfikowane są w zawodach Enduro Trails na podstawie punktów najlepszych czterech zawodników z dowolnej kategorii (dotyczy to również kat. E-bike oraz Hobby)

 • ProStage: najtrudniejszy zjazdowy odcinek specjalny, przeprowadzany dzień przed głównym wyścigiem i zaliczany do łącznego czasu zawodów (Ważne: kat. Hobby nie jedzie ProStage).

 • PowerStage to pojedynczy, trudny technicznie odcinek podjazdowy lub z elementami podjazdu, przeznaczony tylko dla kategorii E-bike.

 • Regulacje w kat. E-bike: różnica w trasie zawodów (podjazd!), sprawdzamy blokady!

 • Enduro World Series: punkty EWS otrzymują zawodnicy w kat. Elita, U21, 35+ kobiet i mężczyzn (konieczne licencje EWS!!)

 • Mistrzostwa Polski: klasyfikacja MP dotyczy zawodników z licencjami: junior, junior młodszy, U23, elita, masters oraz E-bike

 • Polska Seria Enduro: klasyfikacja PSE dotyczy kategorii, „Pro” (w serii określanej jako Elita) i U21 kobiet i mężczyzn oraz kat. Masters 35-44 i 45+mężczyzn (licencje niekonieczne).

 • Zawodnicy niepełnoletni: start możliwy od 15 roku życia, za okazaniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego. W wieku 15-16 lat startować można tylko w kategorii Hobby (chyba że zawodnik posiada licencję PZKol, wówczas może wybrać także kat. U21),w wieku 17 lat można wybrać kat. Hobby, U21 albo Pro.

 • Mastersi M1 35+ i M2 45+ mogą zdecydować o starcie w kategorii Pro.

 • Rozstawienie najszybszych zawodników na wszystkich odcinkach: dotyczy 30 mężczyzn i 10 kobiet