Regulamin Race (2021)

(Aktualizacja: 2021)

1. Cele

 • Popularyzacja kolarstwa górskiego jako szeroko dostępnej formy turystyki górskiej oraz enduro jako atrakcyjnej dyscypliny sportowej
 • Promocja regionu poprzez pokazanie, że kolarstwo górskie jest ważnym produktem turystycznym
 • Wspieranie aktywności prowadzących do rozwoju nowoczesnej, przyjaznej środowisku górskiej infrastruktury rowerowej, szczególnie górskich ścieżek, tzw. singletracków.
 • Promocja aktywnego stylu życia, sportu, zdrowia i racjonalnej ochrony środowiska oraz wszelkich marek i firm wspierających takie idee

2. Uczestnictwo i opłaty

 • Aby uczestniczyć w imprezie Enduro Trails EWS Gold Qualifier (27-28 Sierpnia 2021) należy: (A) Dokonać rejestracji online (B) uiścić opłatę startową przelewem (dane niżej). (C) zaakceptować wszystkie przepisy regulaminu (co trzeba potwierdzić na piśmie w biurze zawodów).
 • Opłaty: 180 (płatne do 18 Sierpnia  2021), 250 (płatne od 19 do 26 sierpnia 2021)
 • Numer konta/Bank account IBAN:PL11 1140 2004 0000 3502 7895 0095 (W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko startującego!)
 • Dane Firmy: Ecoriders Sp.z o.o., Adres: Wyzwolenia 252A, 43-365 Wilkowice
 • Limit Startujących: 250 (o pierwszeństwie decyduje wniesienie opłaty)

3. Struktura i forma wyścigu

 • Wyścig składa się z 2-6 odcinków specjalnych (z pomiarem czasu) oraz z odpowiedniej ilości odcinków dojazdowych (bez pomiaru czasu)może również zawierać prolog (z pomiarem czasu)Przeciętna długość całej pętli wyścigu (wszystkich odcinków razem) wynosi 25-40 kilometrów z różnicą wzniesień około 1000-1800 metrów.
 • Odcinki specjalne (tzw. „OS-y”) powinny być w przeważającym stopniu zjazdowe (czas podjazdów to maksymalnie 15%), zorientowane na sprawdzenie umiejętności technicznych zawodników (zwykle są to najprzyjemniejsze do jazdy, wąskie ścieżki najeżone technicznymi elementami, takim jak: korzenie, skałki, ścianki, hopki, uskoki itp). Ich średnia długość i czas pokonania mogą się różnić znacznie, zwykle trwają od 2 do 10 minut. Całkowity czas wszystkich odcinków specjalnych podczas wyścigu powinien wynosić około 20 minut dla najszybszego zawodnika lub więcej. Zawodnicy startują na odcinkach specjalnych i w prologu indywidualnie, w odstępach co 15-45 sekund.
 • Odcinki dojazdowe to głównie drogi podjazdowe, limit czasu na ich pokonanie jest określony czasami startów na kolejnych odcinkach specjalnych (ustalone przez organizatora dla każdego zawodnika indywidualnie). W niektórych przypadkach mechaniczny sposób pokonywania odcinków dojazdowych może być dopuszczony przez organizatora (np. za pomocą wyciągu krzesełkowego).
 • Prolog to pojedynczy, krótki (trwa około minuty) odcinek zjazdowy, rozgrywany przed głównym wyścigiem. Zawodnicy startują w prologu indywidualnie, w odstępach co 15-30 sekund, w kolejności ustalonej przez organizatora. Wyniki prologu są podstawą do ustalenia kolejności startowej na odcinkach specjalnych. Prolog nie jest obowiązkowy, jednak niestartujący otrzymają najdłuższy czas uzyskany w prologu przez zawodnika, który ukończył prolog bez usterki, powiększony o jedną sekundę (decyzję w tej kwestii podejmie organizator) oraz będą startowali na odcinkach specjalnych w kolejności losowej.
 • Klasyfikacja generalna wyścigu zostanie ustalona poprzez dodanie czasów uzyskanych we wszystkich odcinkach specjalnych (zawodnik z najkrótszym sumarycznym czasem wygrywa zawody). Organizator może podjąć decyzję o wliczeniu prologu do czasu zawodów, jednak musi o tym poinformować w komunikacie nie później niż podczas obwieszczania trasy zawodów. 
 • Lista startowa z indywidualnymi czasami startów na odcinkach specjalnych będzie przedstawiona dzień przed zawodami lub parę godzin po prologu (jeśli będzie rozgrywany) .
 • Kolejność startu zostanie ustalona przez organizatora na podstawie wyników prologu (najszybsi jadą na końcu) lub na podstawie wyników z innych zawodów. Zawodnicy startują w kolejności: 1. rozstawione kobiety, 2. rozstawieni mężczyźni, 3. wszyscy nierozstawieni w losowej kolejności

4. Trasa wyścigu

 • Trasa wyścigu zawiera najlepsze, wymagające technicznie trasy w regionie
 • Oznaczenia na odcinkach specjalnych: (A) Czerwone strzałki na białym tle (zawodnik musi podążać za wszystkimi czerwonymi strzałkami) (B) Trzy wykrzykniki na białym tle (umieszczane będą zaraz przed niebezpiecznymi sekcjami lub elementami na trasie) (C) Taśmy (umieszczane po jednej lub po obu stronach trasy)
 • Oznaczenia na dojazdachzielone strzałki na białym tle (umieszczane w kluczowych miejscach dojazdów).
 • Mapa z całą trasą zawodów (wraz ze śladami GPS) będzie ujawniana na dwa dni przed wyścigiem (np. w środa wieczorem, jeśli wyścig jest w sobotę).
 • Przepisy na odcinkach specjalnych(A) Tylko jeden zawodnik, na krótko przed swoim czasem startu, może przebywać w strefie startu (starter oznaczy lub wskaże tę strefę). (B) Nie można startować przed komendą startera (za wczesne wystartowanie będzie karane) (C) Zawodnicy spóźnieni na swój czas startu na danym odcinku specjalnym zostaną ukarani minutą kary czasowej i będą mogli wystartować w pierwszej przerwie pomiędzy zawodnikami (po każdych 10 lub 20 zawodnikach zaplanowana będzie minutowa przerwa). (D) Można startować stojąc obiema stopami na pedałach, ale tylko z miejsca wskazanego przez startera (E) Jeśli dwa kawałki taśmy umieszczone są po obu stronach trasy, zawodnik musi wjechać pomiędzy nie, jeśli czerwona strzałka oznacza trasę, zawodnik musi znaleźć się na ścieżce w bezpośredniej bliskości strzałki. Omijanie lub przejazd po złej stronie trasy wyznaczonej za pomocą taś lub strzałek zostanie uznane za skracanie (kara za skracanie to dyskwalifikacja!) (F) Jeśli zawodnik zostanie złapany przez innego szybszego zawodnika, zobowiązany jest ustąpić mu pierwszeństwa możliwie jak najszybciej (G) Jeśli zawodnik się przewróci na trasie, powinien opuścić ją jak najszybciej (H) Ponowny start na odcinku specjalnym nie jest możliwy w żadnym wypadku poza udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanemu (przypadki takie będą analizowane przez organizatora) (I) Jeśli zawodnik napotka rannego lub nieprzytomnego zawodnika na trasie zobowiązany jest wezwać pomoc (tel. do obsługi medycznej +48 533 33 44 22, tel do GOPR +48 601 100 300), pozostać przy poszkodowanym i/lub udzielić mu pierwszej pomocy
 • Przepisy na odcinkach dojazdowych: (A) Podczas wyścigu nie można używać żadnych środków transportu innych niż własny rower lub nogi (chyba, że organizator wskaże dozwolony środek). (B) Zawodnicy nie mogą wypychać rowerów trasą odcinków specjalnych. (C) Na drogach publicznych zawodnik musi stosować się do przepisów ruchu drogowego. (D) Na szlakach turystycznych lub ścieżkach pieszych zawodnik musi mieć wzgląd na pieszych
 • Podczas wyścigu zawodnik musi być samowystarczalny. Zachęca się zawodników do wzajemnej pomocy na trasie, jednak zawodnik korzystający z zewnętrznej pomocy od nie-zawodnika, bez wcześniejszej zgody organizatora, zostanie zdyskwalifikowany. Obejmuje to m.in. podwożenie na trasie, noszenie pożywienia, picia lub ubrań, czy też dokonywanie napraw sprzętu. Wszystkie te czynności zawodnik musi robić sam lub przy pomocy innych zawodników.

4. Kategorie i punkty

 • W zawodach „Enduro Trails” EWS Gold Qualifier 2021 występują następujące kategorie:
 • W15-20: kobiety w wielku 15-20  lat (urodzone pomiędzy 2006-2001)
 • W21+: kobiety w wieku 21 lat lub więcej (urodzone w 2000 lub wcześniej)
 • M15-20: mężczyźni w wieku 15-20 lat (urodzeni pomiędzy 2006-2001)
 • M21-39: mężczyźni w wieku 21-39 lat (urodzeni pomiędzy 2000-1982)
 • M40+: mężczyźni w wieku 40lat lub więcej (urodzeni w 1981  lub wcześniej) 
 • E-bike K: Kobiety na rowerach E-bike
 • E-Bike M: Mężczyźni na rowerach E-bike
 • Zawodnicy niepełnoletni (jednak nie młodsi niż 15 lat)mogą uczestniczyć w wyścigu wyłącznie po okazaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnej zgody.
 • „Team” musi się składać z co najmniej dwóch różnych zawodników. Wyniki teamów będą obliczane na podstawie punktów uzyskanych przez czterech najlepszych zawodników z dowolnej kategorii (zgodnie listą przedstawioną poniżej)
 • Każdy zawodnik otrzyma następujące punkty za uzyskane miejsce w danej kategorii:
Zajęte miejsce M21-39, K21+ W15-20, M15-20 M40+, E-Bike
1 500 400
2 420 340
3 360 300
4 320 280
5 290 260
6 270 240
7 250 220
8 240 200
9 230 180
10 220 160
11 210 150
12 200 140
13 190 120
14 180 110
15 170 100
16 165 90
17 160 80
18 155 70
19 150 65
20 145 60
21 140 55
22 136 50
23 134 45
24 132 40
25 130 35
26 128 30
27 126 28
28 124 26
29 122 24
30 120 22
31 119 20
32-n Każde miejsce niżej jeden punkt mniej Każde miejsce niżej jeden punkt mniej
n n ≥ 150 Bez punktów n ≥ 51 Bez punktów

 

5. Inne wymagania i przepisy

 • Wymagania sprzętowe: (A) Podczas wyścigu można używać jednego roweru, w którym nie można wymieniać: ramy, kół i amortyzatorów. Uwaga: W przypadku rowerów E-bike zawodnik nie może także wymieniać baterii podczas wyścigu oraz zmieniać fabrycznego oprogramowania roweru (z blokadą wspomagania do prędkości 25km/h) (B) Podczas wyścigu zawodnik musi mieć ubrany kask jadąc na rowerze zarówno na odcinkach specjalnych jak i dojazdowych (kask można zdjąć wyłącznie podczas prowadzenia roweru). (C) Zaleca się aby wszyscy zawodnicy posiadali podczas wyścigu: dodatkowe ochraniacze, plecak lub "nerkę", koc ratunkowy NRC, apteczkę, zestaw naprawczy lub zapasową dętkę, multi-tool’a, mapę trasy, jedzenie i picie, ochronę oczu (okulary lub gogle).
 • Podczas treningów (po ujawnieniu mapy) transport zawodników pomiędzy odcinkami specjalnymi prywatnymi lub teamowymi samochodami musi przebiegać wyłącznie po otwartych drogach publicznych. Łamanie tego przepisu wiąże się z dyskwalifikacją!
 • Nie wolno wypychać rowerów trasą odcinka specjalnego zarówno podczas treningów (po ujawnieniu mapy zawodów), jak i zawodów.
 • Jeśli podczas treningów lub zawodów zawodnik napotka rannego lub nieprzytomnego zawodnika na trasie zobowiązany jest wezwać pomoc (tel. do obsługi medycznej +48 533 33 44 22, tel do GOPR +48 601 100 300), pozostać przy poszkodowanym i/lub udzielić mu pierwszej pomocy
 • Zasady ochrony środowiska:Wyścigi Enduro często pozwalają zawodnikom na kontakt z dziką i piękną górską przyrodą. Bardzo istotne jest aby wszyscy zawodnicy szanowali swoje naturalne środowisko oraz byli także świadomi swojego oddziaływania na lokalną infrastrukturę i społeczność rowerową. Poniższe zasady mają za zadanie chronić nasze naturalne ścieżkowe środowisko: (A) Nie wolno używać „zrywek” do gogli! (B) Nie wolno pozostawiać po sobie żadnych śmieci (opakowań po jedzeniu, napojach itp.)!  (C) Nie wolno ukrywać lub pozostawiać na trasie odzieży lub sprzętu (cały potrzebny ekwipunek należy mieć przy sobie)! (D) Nie wolno ukrywać na trasie pożywienia (może to niekożystnie wpłynąć na zachowania dzikich zwierząt) (E) Nie wolno przebudowywać czy poprawiać żadnych elementów tras (można usunąć z nich lub zbierać jedynie luźne kamienie, leżące gałęzie lub śmieci)  (F) Każdy zawodnik, którego działania uznane zostaną za wyrządzające szkodę środowisku lub łamiące inne zasady zostanie ukarany karą czasową lub dyskwalifikacją!

6. Kary i protesty

 • Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany lub ukarany karą czasową (0.5-5min) za każde złamanie przepisów. Złamanie przepisu musi zostać potwierdzone do 30 minut od ukończenia zawodów.
 • Organizator zawodów Enduro Trails odpowiada za stosowanie przepisów i ma decydujący głos w tej sprawie
 • Organizator może wyznaczyć w tym celu specjalnych „lotnych sędziów”, którzy będą składać raporty dotyczące łamania przepisów
 • Wszystkie protesty składane przez zawodników muszą być sformułowane w formie pisanej z dokładnym opisem sytuacji, czytelnym podpisem i własnymi danymi (dane zgodne z jakimkolwiek dokumentem). Można je składać do 30 minut od ukończenia zawodów (zamknięcie ostatniego OS-u). Za wniesienie protestu obowiązuje kaucja 500zł, zwrotna jeśli składający ma rację (jeśli nie ma, kaucja nie jest zwracana).
 • Decyzje o karach i protestach podejmują trzej sędziowie (dyrektor wyścigu, zawodnik, sędzia główny)

7. Inne

 • Organizator zawodów Enduro Trails ma prawo do interpretacji przepisów lub ich zmiany w wyjątkowych sytuacjach
 • Po zarejestrowaniu się zawodnik musi zaakceptować wszystkie powyższe przepisy i potwierdzić to na papierze (podpisując się na liście w Biurze Zawodów).
 • Zawodnik musi zaakceptować również następującą klauzulę:

Organizator zawodów Enduro Trails oraz wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników zawodów Enduro Trails za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach Enduro Trails. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie poniesione lub/i wyrządzone szkody. Poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej do zawodów Enduro Trails zawodnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora Enduro Trails lub od jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami Enduro Trails. Poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej do zawodów Enduro Trails przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku z moim udziałem (lub z udziałem mojego dziecka lub podopiecznego) nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora Enduro Trails oraz osób z nim współpracujących tj. sponsorów i partnerów. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu Enduro Trails. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo (lub uczestnictwo mojego dziecka lub podopiecznego) w w/w zawodach. Mój stan zdrowia (lub stan zdrowia mojego dziecka lub podopiecznego) pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z regulaminem, formułą i trasą zawodów Enduro Trails. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach Enduro Trails. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. W czasie zawodów nie będę pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.

Niniejszym podpisem wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone w czasie oraz terytorialnie, wykorzystywanie mojego wizerunku (lub wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego), za pomocą zdjęć, nagrań video, wywiadów lub artykułów związanych z imprezą, przez organizatora zawodów Enduro Trails oraz przez wszystkie osoby z nim współpracujące (np. przez sponsorów, fotografów, partnerów itp.), w celupromowania marek organizatora lub marek parterów i sponsorów i z tego tytułu nie będę w przyszłości rościł żadnych praw majątkowych.

Swoim podpisem zapewniam także, iż zapoznałem się z wszystkimi zapisami regulaminu zawodów i wypełniłem listę zgłoszeniową kompletnie oraz zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). “

Kopiowanie, powielanie i udostępnianie niniejszego regulaminu osobą trzecim bez zgody autora jest chronione prawem na mocy Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.