Uwaga!!!

24 października 2018

Prosimy nie niszczyć przyrody, i trzymać się wyznaczonych linii przebiegu trasy.
P.S. Namalowane strzałki zostaną usunięte, oczywiście w proekologiczny sposób.